Snart börjar arbetet och vi skall göra det tillsammans!

Handlingsplanen för en mer jämlik hälsa i hela Västra Götaland kommer att ligga på folkhälsokommitténs bord för beslut den 6 december. Därefter överlämnas den till regionstyrelsen för vidare beslut. Men arbetet för den sociala hållbarheten i regionen avslutas inte i och med att handlingsplanen antas. Tvärtom, det är då arbetet börjar! De beskrivna insatserna och åtgärderna blir viktiga verktyg för regionen att agera utifrån. Möjlighet för samverkan med andra aktörer skapas, kommuner, myndigheter, föreningsliv och forskning med flera.

Detta budskap spred vi till Regionstyrelsen i Västra Götaland när representanter för folkhälsokommittén gästade residenset i Vänersborg den 8 oktober. Anledningen till besöket var att ge en aktuell rapport kring det slutliga arbetet med handlingsplan. En handlingsplan som regionstyrelsen initierat efter regionfullmäktiges budgetbeslut.

Vi inledde med att en kort tillbakablick på ett intensivt år och gav en beskrivning av hur arbetet varit organiserat, med en bred uppslutning i arbetsgruppen, forskarnätverket och den politiska styrningen. Målbilden av ett levande och funktionellt dokument där också politiska olikheter kan vara möjliga presenterades av politiken. Att våga lyfta fram politiska skiljelinjer är en styrka för arbetet, möjligheten att till exempel i budgetsammanhang värdera olika insatser och åtgärder är en framgång för hela processen. Vi berättade också om att vårt arbetssätt har väckt uppmärksamhet i ett internationellt perspektiv.

Jag är övertygad om att den kunskap och det stora engagemang som så många visat för detta uppdrag kommer att bidra till att vi i framtiden kommer att kunna säga att den sociala hållbarheten fick sin tydliga beskrivning utifrån detta arbete. Jag hoppas att du vill vara med när vi kliver in i framtiden!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.