Den 8 november var jämställdhetsminister Åsa Regnér värd för en EU-ministerkonferens i Göteborg om hur jämställdhet bidrar till rättvisa jobb och tillväxt. På plats deltog ett antal av EU:s jämställdhetsministrar, företrädare för EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och forskare.

Under konferensen var även en pressträff med Åsa Regnér, Frankrikes jämställdhetsminister Marlène Schiappa, Estlands arbetsmarknads- och hälsominister Jevgeni Ossinovski och Dr. Ralf Kleindiek, statssekreterare hos Tyskland minister för familjefrågor.

På bilden syns jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med alla deltagare vid konferens i Göteborg om hur jämställdhet bidrar till rättvisa jobb och tillväxt.

Slutsatserna från diskussionerna ska bidra till det sociala toppmötet den 17 november där EU- kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och statsminister Stefan Löfven står som värdar.

Vi kan inte uppnå ett socialt Europa utan jämställdhet. Jämställdhet är en grundläggande rättighet men det är också en förutsättning för ekonomisk tillväxt, väl fungerande arbetsmarknad och välfärd, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér i sitt inledande tal efter en videohälsning från statsmininster Stefan Löfvén.

Konferensen var indelad i flera sessioner som inleddes med ett tal följt av en panel med ministrar, arbetsmarknadens parter, experter och det civila samhället.

  • Jämställdhet – nyckel till tillväxt
  • Jämställdhet – en nyckel till rättvisa jobb
  • Balans i arbetslivet – en nyckel till jämställdhet
  • Slutsatser: Integrera jämställdhet i det sociala toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt
  • Program, bakgrundsinformation och deltagarlista

I slutet av dagen hade jämställdhetsminister Åsa Regnér ett öppet forum i Angered i Göteborg. Tillsammans med den estniska hälso- och arbetsministern Jevgeni Ossinovski fick de deltagande medborgarna berättat om dagens konferens, följt av en diskussion med deltagarna om hur jämställdhet kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt.

Efter att ha tagit del av tankar och idéer i dagens diskussioner är det ännu tydligare för mig att jämställdhet måste upp på högsta nivå på EU: s politiska agenda. Resultatet av diskussionerna är ett värdefullt medskick och ett starkt budskap till det sociala toppmötet och våra stats- och regeringschefer om hur jämställdhet kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér i sina avslutande kommentarer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *