Jämlik hälsa

Snart börjar arbetet och vi skall göra det tillsammans! Handlingsplanen för en mer jämlik hälsa i hela Västra Götaland kommer att ligga på folkhälsokommitténs bord för beslut den 6 december. Därefter överlämnas den till regionstyrelsen för vidare beslut. Men arbetet för den sociala hållbarheten i regionen avslutas inte i och med att handlingsplanen antas. Tvärtom, …

Social hållbarhet – välfärdens framtid

Efter ett par veckors intensivt konfererande kring viktiga välfärdsfrågor tycker jag att det går att konstatera att det finns en framtid för välfärden och ett hållbart samhälle. Den 6 november presenterade Västra Götalands Folkhälsokommitté den handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland som Regionfullmäktige tagit initiativ till. Den presenterades för ca 400 intresserade och engagerade …

Arbetslivet är fortfarande inte jämställt.

Arbetslivet är inte jämställt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren. Det går ofantligt långsamt mot ett jämställt arbetsliv, för att jämföra skulle det ta 91 minuter att borsta tänderna om man gör det i jämställdhetstakt. En vanlig arbetsdag skulle pågå i 15 dygn. Med den …

Jämställdhet bidrar till rättvisa jobb och tillväxt

Den 8 november var jämställdhetsminister Åsa Regnér värd för en EU-ministerkonferens i Göteborg om hur jämställdhet bidrar till rättvisa jobb och tillväxt. På plats deltog ett antal av EU:s jämställdhetsministrar, företrädare för EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och forskare. Under konferensen var även en pressträff med Åsa Regnér, Frankrikes jämställdhetsminister Marlène Schiappa, Estlands arbetsmarknads- …