Sverige rankas bland de fyra bästa länderna i Global Gender Gap Index (World Economic Forum 2016) tillsammans med sina nordiska grannar Island, Finland och Norge. Här kan du läsa mer om Sveriges jämställdhetsdata relaterad till utbildning, sysselsättning, hälsa och föräldraledighet.

Svensk könsstatistik i korthet

  • 44 procent av de svenska parlamentsledamöterna är kvinnor och 56 procent är män. Ministrarna i regeringen är jämnt fördelade.
  • Av ordförandena i styrelsen för börsnoterade företag är endast 5 procent kvinnor och 95 procent män.
  • Män och kvinnor kan använda sin föräldraledighet lika och tre månaders föräldraledighet är reserverade för varje förälder. Men endast 25 procent av föräldraledigheten används av män och 75 procent av kvinnor.
  • 78 procent av kvinnorna och 82 procent av männen är anställda, men 29 procent av de sysselsatta kvinnorna arbetar deltid jämfört med 11 procent av männen.