ECA representerar licensierade landbaserade kasinon i Europa, med 28 medlemmar och över 70 000 direkta anställda som stöder lokala ekonomier i hela Europa. Huvudsyftet med och målet för revisionsrätten är att ta itu med och främja frågor som rör kasinon och / eller kasinotransaktioner. Därigenom tillhandahåller revisionsrätten en kontaktpunkt för kasinospel för kasinooperatörer samt för EU: s och nationella beslutsfattare och intressenter.

En mer modern och jämställd bransch

Den 13 december 2017 samlades ett 20-tal representanter från European Casino Associations (ECA) medlemsländer och kasinobolag på Casino Cosmopol i Stockholm. Syftet med mötet var att diskutera hur  jämställdheten inom kasinoindustrin i Europa kan förbättras. Det är en bransch som ofta upplevs som konservativ och ganska ”gubbig”.

Per Jaldung, VD för Casino Cosmopol och ordförande i European Casino Association kommenterade så här inför mötet:

I egenskap av ordförande för ECA, vill jag att initiativet ska leda till att kasinobranschen moderniseras och att jämställdheten och lönsamheten ökar. Det har blivit lite bättre, men vi är långt ifrån nöjda. Från ECA:s håll har vi satt och kommer att fortsätta att sätta press på både utställare och mässans arrangörer. Det måste till en förändring när det gäller kvinnosynen. Det är dags för kasinobranschen att hänga med i tiden!

Enligt en enkät som besvarades av 17 ECA-medlemmar är situationen gällande jämställdheten på alla nivåer inom kasinoindustrin (kundbasen, anställda, ledning och styrelsenivå), ganska bedrövligt. När det gäller kundbasen, ligger Luxemburg och Belgien i topp med nära hälften kvinnor av det totala antalet besökare. Sverige hamnade på elfte plats och Per Jaldung kommenterade det hela så här:

När vi för ett par år sedan började titta på hur det ser ut med jämställdheten hos medarbetarna i våra svenska kasinon, kunde vi konstatera vi att vi har många kvinnliga chefer och en ganska bra jämställdhet, även om det alltid går att bli bättre. Men när vi sedan började med att ta reda på hur det ser ut i övriga Europa, insåg vi att det finns oerhört mycket kvar att göra.

Könsfördelningen bland de anställda är bäst i Polen, Grekland och Ungern, med 47 % kvinnliga medarbetare. Därefter följer Holland och Sverige, med 45 % kvinnliga medarbetare. På mellanchefsnivå är det i snitt bara 27 % kvinnor. På ledningsnivå ligger snittet på 22 % och i styrelserna sitter det bara 18 % kvinnor.

Casino Cosmopol sticker dock ut med 37,6 % kvinnor på mellanchefsnivå och hela 66 % kvinnor i styrelsen. På ledningsnivå är bara 34 procent kvinnor men det är ett högre antal än i övriga Europa.

Jag är stolt över det arbete vi gjort hittills inom Casino Cosmopol, även om vi ska bli ännu bättre framåt, sa Per Jaldung

Bristen på jämställdhet är också något som återspeglas på den årliga ICE-mässan i London, där spelbranschen under några dagar i februari varje år samlas för att studera nyheter och utbyta erfarenheter. Andelen kvinnliga besökare är försvinnande liten och majoriteten av de kvinnor som är på plats, är inhyrda som ”annonspelare” och där för att dra till sig de manliga besökarnas intresse. Och de är klädda därefter. Detta förhållande arbetar ECA för att ändra på tillsammans med det arrangerande bolaget Clarion Events. Hur könsfördelningen är inom casino på nätet finns det inga uppgifter om.

Sveriges kasinon

Efter en karriär inom Polisen började Per Jaldung arbeta inom kasinobranschen när den fick fäste i Sverige. Från att ha varit bland annat säkerhetschef är han nu chef på Casino Cosmopol, Sveriges enda kasinokedja. Deras kasinon finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall.  En del tycker nog fortfarande det hade varit bättre att Sverige inte startat upp dem, men Jaldung själv säger i intervjuer att ansvaret är det viktigaste slagordet för honom och Casino Cosmopol. De vill bidra till en kvalitativ upplevelse och inte till spelmissbruk. Jaldung menar också att deras kasinon har ett gott rykte internationellt. Trots detta finns en del mycket kritiska artiklar om kasinonas verksamheter för den som vill läsa. De allra flesta vardagsspelare kommer dit för att ha en trevlig kväll, och har i förväg har bestämt sig för hur mycket pengar de har råd att spela för, och de upplever aldrig de sidorna. Per Jaldung säger till SvD 2009 att för de allra flesta är ett besök på hans kasinon är väldigt angenäm upplevelse, och något som besökarna gärna vill upprepa.

Per Jaldung nämnde i en liten intervju hur snabbt den tekniska utvecklingen gått när det gäller spel. Då är det tur för honom att kasinoupplevelsen han vill ge sina kunder, den lyxiga och nöjesfyllda, inte går att få via internet på online casinon (se Casino Expo för exempel). Som spelare är han själv ganska så konservativ då han helst spelar klassikern Poker Texas Hold’em. Han har besökt spelvärldens Mecka, Las Vegas, för att spela just detta. Det får erkännas att han verkligen kan spela då han faktiskt vann en turnering på Ceasar’s Palace! Det stod troligen inte som ett krav när han anställdes, men det måste vara en fördel att en kasinochef vet hur det känns att vara en spelare. Särskilt eftersom han vill ta ett stort ansvar för att hjälpa dem som inte själva fått uppleva Ceasar’s Palace i Las Vegas. Jaldung erbjuder oss då istället en fantastiska spelkvällar på något av hans kasinon på betydligt närmare håll.